Reklama

Kontakt w sprawie reklamy:

email: reklama@b32.pl 

TEL.  61 610 34 64      

TEL.  22 292 52 34      

FAX:  61 642 72 72